BitLab хостинг
Почетна страница > Новости

Во­ђа­ма „Ноћних вукова” забра­њен ула­зак у БиХ

Во­ђа­ма „Ноћних вукова” забра­њен ула­зак у БиХ
14.03.2018. год.
Бајкере Алек­сан­дра Залдоста­нова, позна­тијег као Хи­рург, и Са­шу Са­вића, који предводе мотоцикли­стичку екс­кур­зију „Ру­ски Балкан”, инсти­туције у Са­раје­ву про­гла­силе опа­сним по нацио­нал­ну без­бед­ност


Чла­но­ви нај­ве­ћег бај­кер­ског клу­ба у Ру­си­ји „Ноћ­ни ву­ко­ви” до­ла­зе у Бе­о­град 19. мар­та, али је њи­хо­ва мо­то­ци­кли­стич­ка екс­кур­зи­ја, под на­зи­вом „Ру­ски Бал­кан”, до­ве­де­на у пи­та­ње. Пре­ма пи­са­њу са­ра­јев­ског „Жур­на­ла”, Алек­сан­дру Зал­до­ста­но­ву, по­зна­ти­јем као Хи­рург, моћ­ном во­ђи ру­ских мо­то­ци­кли­ста ко­ји сло­ви као бли­зак са­рад­ник и при­ја­тељ пред­сед­ни­ка Ру­си­је Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на, ју­че је за­бра­њен ула­зак у Бо­сну и Хер­це­го­ви­ну. Ула­зак у Бо­сну за­бра­њен је и Са­ши Са­ви­ћу, пред­сед­ни­ку мо­то-клу­ба „Ноћ­ни ву­ко­ви Ср­би­је”.  Пре­ма пи­са­њу „Жур­на­ла”, ин­сти­ту­ци­је у Са­ра­је­ву про­гла­си­ле су Зал­до­ста­но­ва и Са­ви­ћа осо­ба­ма опа­сним по на­ци­о­нал­ну без­бед­ност и од­лу­ка о за­бра­ни њи­хо­вог ула­ска већ је про­сле­ђе­на Гра­нич­ној по­ли­ци­ји БиХ, преноси
Политика.

„Ноћ­ни ву­ко­ви” пла­ни­ра­ли су да од 19. до 28. мар­та на мо­то­ци­кли­ма оби­ђу цр­кве и спо­ме­ни­ке од кул­тур­но-исто­риј­ског зна­ча­ја у не­ко­ли­ко гра­до­ва Ср­би­је и Ре­пу­бли­ке Срп­ске. Ка­ко је за „По­ли­ти­ку” по­твр­дио Са­ша Са­вић, Алек­сан­дар Зал­до­ста­нов ни­је ни пла­ни­рао да уче­ству­је у бај­кер­ском ка­ра­ва­ну „Ру­ски Бал­кан”, иако су са­ра­јев­ски ме­ди­ји спе­ку­ли­са­ли да ће га у Ба­ња­лу­ци при­ми­ти пред­сед­ник Ре­пу­бли­ке Срп­ске. Ми­ло­рад До­дик је, ина­че, 9. ја­ну­а­ра ове го­ди­не, обе­ле­жа­ва­ју­ћи Дан Републике Српске, од­ли­ко­вао „Ноћ­не ву­ко­ве” због њи­хо­вог по­себ­ног на­гла­ска на афир­ма­ци­ји људ­ских пра­ва, то­ле­ран­ци­је ме­ђу љу­ди­ма, вла­да­ви­не пра­ва и сло­бо­де и ја­ча­њу при­ја­тељ­ских од­но­са из­ме­ђу Ру­ске Фе­де­ра­ци­је и Републике Српске.  • Извор
  • фото: „Ноћни вукови” у вожњи: Владимир Путин и Алек­сан­дар Зал­до­ста­но­в (Фото ТАСС)/ vostok.rs


Коментара (0) Оставите Ваш коментар Објавите новост

НОВОСТИ ИЗ РУБРИКЕ

Припадници Министарства одбране и Војске Србије учествовали су данас у церемонији похрањивања посмртних остатака генерала Ðорђа Стратимировића, команданта србских добровољаца из Шајкашке, која је уз највише војне почасти одржана...


Кина је саопштила да се "оштро противи" новим санкцијама против високих руских званичника које су предложили законодавци у Вашингтону, тврдећи да су САД криве за двоструке аршине када је...

  "Гаспром" и Мађарска су договорили испоруке гаса до краја 2036. године, преносе РИА Новости. Церемонија потписивања одржана је у Будимпешти, којој су прис


Србија ће у октобру бити домаћин вежбе \"Словенски штит 2021\". Министарство одбране Руске Федерације ће на вежбе послати јединице ПВО.


Однос Европске уније према другим земљама изграђен је на колонијалној визији света, рекла је портпарол Министарства спољних послова Марија Захарова. Према речима руског минист


Остале новости из рубрике »
BTGport.net - у1
Истакнимо српске заставе

СЛИКА СЕДМИЦЕ

WEB SHOP
WebMaster

ДјЕВОЈКА ДАНА