BitLab hosting
Početna stranica >

Objavite novost

Pozivamo Vas da interesantne i važne inforamcije podeliti sa drugima putem mojeNovosti.com. Molimo Vas da tekstove unesete ćirilicom. Za tu svrhu možete koristiti naš ćirilizator.

Ukoliko želite da postanete član tima mojeNovosti.com ili imate zanimljive fotografije, video zapise, koje želite da objavite, pišite nam na: kontakt@enovosti.info

Nad naslov:

* Naslov novosti:

Pod naslov:

* Sadržaj novosti:

Kategorija:

Izvor:

Foto: (jpg ili gif format širine do 600px)

* Vaše ime i prezime:

* Vaša e-pošta:

Broj (za ranije saradnike):

* Unesite zbir broja tri i četri:


Napomena: Vaše adresa e-pošte neće biti javno publikovana. Ona služi redakciji kako bi po potrebi sa Vama uspostvila kontakt.


Tekst sa druge lokacije prenosite u naznačena polja "Naslov", "Sadržaj novosti" tako što kliknete mišom u željeno polje, a potom odete u padajući meni i date naredbu Edit > Paste ili istovremeno držite taster na tastaturi CTRL i V (latinično slovo).

Hvala na saradnji!